Onsdag d. 12. februar og onsdag d. 11. marts kl. 14-16 i Hans Tausens konfirmandlokale på 1. sal.

Over en kop kaffe/te taler vi sammen om et aktuelt emne i feltet tro og eksistens.
Alle, der har lyst til at tale med andre om emnet er velkomne. Der er ingen tilmelding.
Emne aftales fra gang til gang, og samtaleemnet for næste gang er "valg - vi skal træffe mange valg igennem livet og påvirkes af andres valg. Velkommen til en samtale om livsvalg."

Efter et oplæg taler vi sammen i mindre grupper og plenum.

Evt. spørgsmål rettes til sognepræst Ghita Katz Olsen