Onsdag d. 12. februar og onsdag d. 11. marts kl. 14-16 i Hans Tausens konfirmandlokale på 1. sal.

Over en kop kaffe/te taler vi sammen om et aktuelt emne i feltet tro og eksistens.
Alle, der har lyst til at tale med andre om emnet er velkomne. Der er ingen tilmelding.
Emne aftales fra gang til gang, og samtaleemnet for næste gang er

" VANER. Vi sætter fokus på alle de vaner, der ligger indlejret i hverdagen: Både dem, som man er glad for og dem, som man gerne vil bryde"

Efter et oplæg taler vi sammen i mindre grupper og plenum.

Evt. spørgsmål rettes til sognepræst Ghita Katz Olsen