Den anden onsdag i månederne oktober, november, januar, februar, marts og april
kl. 14-16 i Hans Tausens konfirmandlokale på 1. sal.

Over en kop kaffe/te taler vi sammen om et aktuelt emne i feltet tro og eksistens.
Alle, der har lyst til at tale med andre om emnet er velkomne. Der er ingen tilmelding.
Emne aftales fra gang til gang, og samtaleemnet for næste gang kan ses her på hjemmesiden.

Datoer forår 2019:

9. januar: Herrens Veje – hvad skal man tro? Samtale ud fra tv-serien.

13. februar: Nærvær og skærmens magi".Hvad gør "skærmens magi" ved os og ved vore relationer.Hvornår og hvordan oplever vi nærvær i vores liv.

13. marts

Livshistorien. Alle har livshistorier. Livshistorien fortæller, hvem vi er, hvorfor vi er blevet sådan, og hvad der er vigtigt for os. Vi skal tale om betydningen af vore og andres livshistorier.

10. april

"Samvittighed"

Evt. spørgsmål rettes til sognepræst Ghita Katz Olsen