Kirkens vision

Den 9. april 2005 holdt menighedsrådet og medarbejderne en "målsætnings- og visionsdag", hvor der bl.a. blev talt om, hvordan menighedsrådet, præster og medarbejdere gerne vil have, at Hans Tausens Kirke skal være i fremtiden, og hvordan vi vil være kirke på Islands Brygge. I fællesskab blev vores vision formuleret:

Hans Tausens Kirke er:
- en modig kirke med et rigt åndsliv og vilje til i kraft af traditionen at gå nye veje
- en god formidler af det kristne budskab om kærlighed, glæde og tilgivelse

Det gør vi ved:
- at have et godt samarbejde udadtil og indadtil
- at være en åben og imødekommende kirke
- at være bevidste om, at vi fungerer i kraft af hinanden