MENIGHEDSPLEJENS BESTYRELSE

Følgende personer sidder i Menighedsplejens bestyrelse:

Bent Møller Larsen (Formand)
Hanne Langgaard (næstformand)
Lene Markvang
Jytte Pedersen
Yvonne Larsen (kasserer, sekretær)