Menighedsrådets møder er offentlige og afholdes i menighedssalen, Halfdansgade 6, eller i Kirken i Ørestad kl. 19.00 til ca. 21.30 - se sted i dagsordenen.

Dagsorden kan ses på kirkekontoret en uge inden mødet og kommer også her på hjemmesiden.  Alle er velkomne til at overvære menighedsrådets møder.

Dagsorden til det kommende møde kan læses her

Bilag vil kunne ses på kirkekontoret i åbningstiden.

MØDEDATOER I 2021 (KiØ = Kirken i Ørestad, HTK = Hans Tausens Kirke)

Onsdag den 13. januar -  KiØ
Torsdag den 11. februar - HTK
Tirsdag den 16. marts - KiØ
Torsdag den 22. april - HTK
Tirsdag den 18. maj - KiØ
Torsdag den 10. juni - HTK
Søndag den 13. juni - menighedsmøde, sted annonceres senere
Torsdag den 26. august - KiØ
Tirsdag den 5. oktober - HTK
Torsdag den 11. november - KiØ
 
 
REFERATER
Her kan du downloade referater fra menighedsrådets møder.