Menighedsrådets møder er offentlige og afholdes i menighedssalen, Halfdansgade 6, eller i Kirken i Ørestad kl. 19.00 til ca. 21.30 - se sted i dagsordenen.

Dagsorden kan ses på kirkekontoret en uge inden mødet og kommer også her på hjemmesiden.  Alle er velkomne til at overvære menighedsrådets møder.

Dagsorden til det kommende møde kan læses her

Bilag vil kunne ses på kirkekontoret i åbningstiden.

MØDEDATOER I 2020 (KiØ = Kirken i Ørestad, HT = Hans Tausens Kirke)

Tirsdag d. 21. januar -  HT
Tirsdag d. 25. februar - KiØ
Tirsdag d. 10. marts - HT
Tirsdag d. 21. april - HT
Onsdag d. 27. maj - KiØ
Tirsdag d. 16. juni - HT
Tirsdag d. 25. august - KiØ
Onsdag d. 7. oktober - KiØ
Torsdag d. 12. november - HT
Tirsdag d. 24 november - HT
 
REFERATER
Her kan du downloade referater fra menighedsrådets møder.