Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Ledige stillinger

ANSØGNINGSFRISTEN ER UDLØBET.

Kirketjener på fuld tid til Islands Brygges Sogn i Københavns Stift.

Læs mere her

ANSØGNINGSFRISTEN ER UDLØBET.

Organist på deltid til Islands Brygges Sogn i Københavns Stift.

Islands Brygges Sogn søger organist til en nyoprettet deltidsstilling med arbejdstidsbrøken 19/37, det vil sige med en gennemsnitligt arbejdstid på 19 timer om ugen.

Islands Brygges Sogn har to kirker - Hans Tausens Kirke på det gamle Islands Brygge - Kirken i Ørestad i Ørestad Syd, hvor der er planlagt opførelse af en ny kirke, der indvies ved udgangen af 2026. Vi er et sogn, hvor tradition og nyskabelse mødes.

Udover den her opslåede deltids stilling har sognet 2 fuldtidsansatte organister.

Vi søger en organist, der har lyst til at være en aktiv del af musiklivet i et stort sogn med cirka 39.000 beboere, hvor lidt under halvdelen er medlemmer af folkekirken. Sognets menighed består af tre dele - en som samles om Hans Tausens Kirke, en som samles om Kirken i Ørestad samt en som samles om studenterpræsterne.

Vi ønsker, at du:

 - er organist-/kirkemusikeruddannet

 - har gode samarbejdsevner

 - er initiativrig og udadvendt

 - møder alle mennesker på en anerkendende og nærværende måde

 - er engageret i folkekirkens musikalske mangfoldighed

 - mestrer både det rytmiske og det klassiske repertoire

 - værdsætter at være udøvende både på orgel og på klaver

 - har interesse for og gerne erfaring med korledelse

 - have erfaring med lignende opgaver eller ansættelser

 - i samarbejde med sognets to andre organister varetager musikledsagelse ved højmesser og kirkelige handlinger, samt ved børne- og aftengudstjenester og ved gudstjenester på plejecenter.

Sognets tre organister - den her opslåede stilling med arbejdstidsbrøken 19/37 og de to fuldtidsansatte 37/37 - vil efter ansættelsen varetage alle musikalske opgaver for Hans Tausens Kirke, Kirken i Ørestad og studentermenigheden. De tre organister skal sammen udarbejde månedlige arbejdsplaner, som fordeler opgaverne i sognet, så alle tre kan afholde ferie- og fridage. Opgaverne løses fortrinsvis i sognets 2 kirker, men opgaver vil også forekomme på andre adresser, som får betjening af sognets medarbejdere eller sognets præster.

Sognet har syv præster, to organister, fire kirketjenere, tre kordegne, to sognemedhjælpere og seks kirkekorsangere - ansat på henholdsvis fuldtid og deltid.

Hans Tausens Kirke har et Marcussen & Søn orgel fra 1987 med 224 stemmer, og et Bösendorfer flygel bygget i 2002, som primært står i kirkens menighedssal.                                              

Kirken i Ørestad har et Steinway & Sons flygel fra ca. 1925.

Hans Tausens Kirke er en samlet bygning opført ad tre gange - menighedshus med kirkesal fra 1915, kirke indviet i 1924 og tårn fra 1936. Kirken i Ørestad er beliggende i lejede lokaler i bygningen 8-tallet i Ørestad Syd og er indviet den 15. april 2018. Islands Brygges Sogn er landets næststørste sogn både i antal beboere og i antal medlemmer af folkekirken.

På sognets hjemmeside www.islandsbryggessogn.dk findes under menupunktet ”kirkerne” mere om sognet og de to kirker Ansættelse sker i Amagerbro Provsti ved Islands Brygges Sogns Menighedsråd, Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, 2300 København S.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 - Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn,sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være afhængig af uddannelse og være omfattet af Organisationsaftalen, protokollat for kirkemusikere eller Organistoverenskomsten, protokollat for henholdsvis PO- (KMOK) og DOKS-organister. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 290.698 kr. - 424.866 kr. (nutidskroner).Fikspunktet er 298.152 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.407,00 kr. (nutidskroner). OK-18 tillæg 966,80 (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (KMOK organist, tidligere POorganist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 313.060,00 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 328.920,00 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 31.733,77 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker. Aftale om lønindplacering indgås mellem menighedsrådet og Organistforeningen inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 324.435,00 kr. – 395.331,00 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 41.742,98 kr. - 64.832,43 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Organist og Kantor Samfund inden ansættelsen.

Løn samt tillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk 19/37.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognets organister: Martin Seier Pedersen, telefon 29 32 14 51, e-mail martin.s@islandsbryggessogn.dk Britta Bugge Madsen, telefon 27 12 14 09, e-mail brittabuggemadsen@gmail.com.

Ansøgning med relevante bilag sendes i e-mail til Islands Brygges Sogns Menighedsråd e-mail: 7080fortrolig@sogn.dk Sidste frist for modtagelse af ansøgning er tirsdag den 17. januar 2023 kl. 12.00.

Menighedsrådet vil indhente børneattest og referencer på relevante ansøgere.

 

Islands Brygges Sogns Menighedsråd

Hans Tausens Kirke & Kirken i Ørestad

 

 

.

 

Ophavsret: