Kordegn til Islands Brygges Sogn
(ansøgningsfristen er overskredet)

En stilling som kordegn i Islands Brygges Sogn er ledig pr.  1/6-2020.
Stillingen er en fuldtidsstilling med arbejdstidsbrøken 37/37.

Islands Brygges Sogn består af bydelene Ørestad og Islands Brygge med Kirken i Ørestad, Robert Jacobsens Vej 72 B og Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6.

Kirkekontoret er på adressen Kigkurren 8 C, 2. th., 2300 København S. Sognet er stort og vil årligt et stykke tid frem få flere indbyggere indtil både Ørestad og Islands Brygge er udbygget.

Sognet har 3 kordegnestillinger fordelt på 2 fuldtidsstillinger og 1 deltidsstilling.
Sognets kordegne varetager i fællesskab alle forefaldende kordegneopgaver.

Af kordegnenes opgaver kan nævnes: 

 • medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger - både hverdage, weekender og helligdage. Kirketjeneste er for tiden alene i Hans Tausens Kirke og normalt ikke ved bisættelser eller begravelser. 
 • personregistrering
 • lønindberetning og bilagshåndtering
 • diverse administrative opgaver
 • tovholder på sognets kalender, PR og kommunikation samt vedligeholde sognets hjemmeside og koordinering af sognets opslag på sociale medier og annonceringer i lokalblade - alt efter forudgående aftale i det af menighedsrådet nedsatte redaktionsudvalg
 • sekretæropgaver for menighedsrådet
 • tovholder for processtyring i de af menighedsrådet nedsatte udvalg

Det oplistede er ikke udtømmende. 

Islands Brygges Sogn er en arbejdsplads med mange medarbejdere, menighedsrådsmedlemmer, frivillige og eksterne aktører, derfor er omhyggelig planlægning og daglig tæt intern dialog en nødvendighed.

Vi ønsker, at du:

 • har bestået den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne
 • har erfaring fra en lignende stilling
 • har gode samarbejdsevner
 • er en udpræget holdspiller
 • er ansvarsbevidst og fleksibel
 • er løsningsorienteret
 • har en regnskabsuddannelse eller er villig til at gennemføre de relevante kurser
 • forstår at menighedsråd arbejder frivilligt, så mødeaktiviteter ligger om aftenen og i weekender

Ansættelse sker ved Islands Brygges Sogns Menighedsråd, Halfdansgade 6, 2300 København S. www.islandsbryggessogn.dk

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

Aftalerne kan ses her.

 

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2.  Årslønnen aftales indenfor intervallet 288.925,00 kr. – 382.825,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 303.371,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 34.278,76 kr. (nutidskroner).

Samt et årligt OK-tillæg på 826,66 kr. (nutidskroner).

Stillingen er en fuldtidsstilling med arbejdstidsbrøken 37/37.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening, jævnfør Protokollat om forhandlinger om intervalløn og tillæg, www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9023.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Ansættelse som kordegn i folkekirken forudsætter, at den obligatoriske uddannelse som kordegn er bestået indenfor 2 år, ligesom de krævede regnskabsmoduler skal gennemføres indenfor 2 år fra ansættelsen.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Michael Riis på e-mail 7080fortrolig@sogn.dk , eller efter kl. 16.00 på telefon 40 25 55 55.
Se også stillingens arbejdsbeskrivelse og en printvenlig version af opslaget

 

Menighedsrådet vil indhente børneattest og referencer.

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7080fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 6. april 2021 kl. 12.00.

 

 

 

Islands Brygges Sogns Menighedsråd

Hans Tausens Kirke & Kirken i Ørestad

 

 

.