SMiK - Studentermenigheden I København

Islands Brygges sogn har sognepræst Inger Lundager ansat som 90% studenterpræst og 10% sognepræst ved Hans Tausens kirke , samt sognepræst Camilla Aggersbjerg ansat som 90% Studenterpræst og10% sognepræst ved Kirken i Ørestad.

Vi har derfor et naturligt samarbejde med SMiK og når de sætter fokus på tro og etik, religion og kultur ved forskellige arrangementer, er alle fra Islands Brygges Sogn også velkomne til at deltage. (- også selvom det er ved at være mange år siden man har studeret) Hvis intet andet er nævnt er der fri entré til arrangementerne.

Desuden holder SMiK forskellige former for gudstjenester i Hans Tausens Kirke. Gudst´jenesterne er åbne for alle interesserede.

SMiK Studentermenigheden i København har en bestyrelse, der har op til 10 medlemmer og tre studenter- og sognepræster. Bestyrelsesmedlemmerne kommer fra forskellige studieretninger på Københavns Universitet samt andre højere læreranstalter i København.
Bestyrelsen tilrettelægger forårets og efterårets program.
Hvert semester udgives en folder med Studentermenighedens arrangementer. Den kan bl.a. fås i kirken eller på universitetet.

Se også Studentermenighedens hjemmeside www.smikbh.dk  eller www.facebook.com/smikbh

Læs artiklen fra Uni - avisen med Inger Lundager her