En ½ times gudstjeneste i Hans Tausens kirke.

Gudstjenesten er tænkt som et åndehul for det travle menneske.

I en tid, hvor de fleste af os iler af sted, og hvor vi konstant er online og i gang, er der ikke mange pauser. Vi vil bruge kirkens rum til at skabe en modpol til dette: Tid til ro, refleksion og fordybelse.

Tid til refleksion, bare tage imod uden at skulle yde noget, måske undervejs tænde et lys. Fyraftensgudstjenesterne er for alle, om du er studerende eller er et andet sted i livet.

Det er studenter- og sognepræsterne Camilla Aggersbjerg og Inger Lundager, der står for gudstjenesterne.

Datoer for efteråret 2019: 23. oktober, 6. november,  4. december. Alle dage kl. 17.00