I efteråret 2019 startede Sognets Gospelkor.

Koret er for alle sanglade mænd og kvinder uanset om man tidligere har sunget gospel før eller ej.

Koret øver hver onsdag aften kl. 19.30-22.00 i Hans Tausens Kirke under ledelse af Simon Frederiksen Hinz.

Næste sæson har opstart d. 8. januar, 2020

Pris pr. Sæson: 400 kr. 

Er du interesseret i at være med kan du kontakte Simon: simonhinz@hotmail.com