I efteråret 2019 startede Sognets Gospelkor.

Koret er for alle sanglade mænd og kvinder uanset om man tidligere har sunget gospel før eller ej.

Koret øver hver onsdag aften kl. 19.00-21.15 i Hans Tausens Kirke under ledelse af Simon Frederiksen Hinz.

Næste sæson har opstart d. 19. August, 2020

Pris pr. Sæson: 400 kr. 

Er du interesseret i at være med kan du kontakte Simon: simonhinz@hotmail.com


Corona: 
Vi tager alle de nødvendige forholdsregler med afstand og hygiejne og vi følger løbende myndighedernes vejledninger.