GOSPELKORET VENTER PÅ, AT PANDEMIEN SLIPPER SIT GREB

 

I efteråret 2019 startede Sognets Gospelkor. 
Koret er for alle sanglade mænd og kvinder,
anset om man har sunget gospel tidligere.

Koret øver onsdag aften kl. 19.00-21.15 i Hans Tausens Kirke.

Sæsonstart 2. halvår 2021 er grundet corona/covid-19 ikke fastlagt endnu.

Pris pr. sæson: 400 kr.