Kirkerne er igen åbne for gudstjenester

 
Søndage er der gudstjeneste kl. 11.00
i Hans Tausens Kirke
og i Kirken i Ørestad.
 
Kirkerne følger sundhedsstyrelsens generelle
retningslinjer om hygiejne og afstand.
Indtil videre medfører det desværre
begrænsninger i antal kirkegængere.
I Hans Tausens Kirke kan der være 20
og i Kirken i Ørestad 15 til gudstjenester,
og flere hvis nogle er i daglig tæt kontakt.
I Hans Tausens Kirke vil der desuden være
nogle pladser i salen med begrænset udsyn.
Der vil ikke være altergang ved alle højmesser.
 
Der gælder også stadig restriktioner ved kirkelige handlinger,
og arrangementer i øvrigt må vente lidt endnu.
 
Menighedsråd og personale gør alt for at sikre
en tryg kirkegang med håndvask, håndsprit, rengøring,
afstand, der rummer plads til salmesang og sund fornuft,
hvor vi passer på hinanden og os selv.
 
         Velkommen i Hans Tausens Kirke og Kirken i Ørestad             
 

 

 

Tilmelding til konfirmation 2021

Hvis dit barn starter i 8. klasse efter sommerferien, og gerne vil konfirmeres, så skal I skrive jer op via formularer på kirkens hjemmeside. Læs mere her

 

Følg os på de sociale medier:

www.facebook.com/islandsbryggessogn 
www.facebook.com/nykirke
www.instagram.com/kirkenioerestad
www.youtube.com/results?search_query=Islands+Brygges+sogn