Kirkerne er åbne igen

og der er gudstjeneste

Pinsedag den 31. maj kl. 11

i Hans Tausens Kirke ved sognepræst Inger Lundager

i Kirken i Ørestad ved sognepræst Rikke Weissfeld

og 2. pinsedag den 1. juni kl. 11

i Hans Tausens Kirke ved sognepræst Ghita Katz Olsen

 

Kirkerne skal lige som alle andre følge sundhedsstyrelsens

generelle retningslinjer om hygiejne og afstand. Indtil videre medfører det desværre begrænsninger i antal kirkegængere.

I Hans Tausens kirke kan vi være 20 og i Kirken i Ørestad 15 til gudstjeneste, og lidt flere hvis nogle er i daglig tæt kontakt.

I Hans Tausens kirke vil der desuden være nogle pladser i salen med begrænset udsyn

Der vil i den første tid ikke være altergang ved højmessen. Der gælder også stadig restriktioner ved kirkelige handlinger,

og arrangementer i øvrigt må vente lidt endnu. Menighedsråd og personale gør alt for at sikre

en tryg kirkegang med håndvask, håndsprit, grundig rengøring,

afstand, der rummer plads til salmesang og sund fornuft,

hvor vi passer på hinanden og os selv.

 

Velkommen igen i Hans Tausens Kirke og Kirken i Ørestad.

 

 

Orienteringsmøde vedrørende menighedsrådsvalget

Vi har tidligere annonceret,

at orienteringsmødet ville blive afholdt den 9. juni.

Mødet er flyttet til efter sommerferien.

Ny dato vil blive udmeldt snarest.

 

Tilmelding til konfirmation 2021

Hvis dit barn starter i 8. klasse efter sommerferien, og gerne vil konfirmeres, så skal I skrive jer op via formularer på kirkens hjemmeside. Læs mere her

 

En stor hilsen til Islands Brygges Sogns konfirmander

Netop i disse dage skulle både Bryggen og Ørestad have genlydt af en masse familiefester, men forårets konfirmationer er aflyst på grund af corona-krisen. Ikke alene har de unge sat hverdagen og samværet med kammeraterne på stand by, men de må også indtil videre undvære den fest, de så længe har glædet sig til. Årets konfirmander har med andre ord ydet en kæmpe indsats for fællesskabets skyld, så her fra Hans Tausens Kirke og kirken i Ørestad vil vi bede alle  om at sende konfirmanderne en kærlig tanke og et stort bifald til opmuntring. Vi glæder os til at kunne mødes med jer konfirmander igen, når vi skal fejre jeres konfirmation.

 

Følg os på de sociale medier:

www.facebook.com/islandsbryggessogn 
www.facebook.com/nykirke
www.instagram.com/kirkenioerestad
www.youtube.com/results?search_query=Islands+Brygges+sogn