Om corona:

På grund af corona-situationen er der et begrænset antal pladser i sognets kirker. Derfor er der i øjeblikket ingen dåb i højmessen om søndagen, hverken i Hans Tausens Kirke eller i Kirken i Ørestad.
 • I Hans Tausens Kirke finder dåb nu sted ved dåbsgudstjenester, som bliver gennnemført alle lørdage (efter nytår dog hver anden lørdag).
 • I Kirken i Ørestad finder dåb sted ved dåbsguds-tjenester, som bliver gennemført hver anden lørdag.
 • Menigheden skal bære mundbind eller visir ved
  ind- og udgang til kirken og når man bevæger sig rundt, dog ikke ved nadver.
 • Præsten er undtaget fra at bære mundbind eller visir under varetagelse af gudstjenester og kirkelige handlinger, men skal bære mundbind eller visir når han/hun ellers bevæger sig rundt i kirken. Det samme gælder for organist og sangere. Kirkernes andre medarbejdere bærer mundbind eller visir, når de står eller går i kirken.
 • Der er ikke offentlig adgang til kirkens kontor. Du er dog velkommen til at ringe til os og få en aftale. 
 

Julehjælp 2020

 

Islands Brygges Sogns Menighedspleje yder hjælp til beboere i sognet, der har brug for en håndsrækning i julen. Julehjælpen uddeles i form af et gavekort til et supermarked.

Ønsker du at søge om julehjælp, kan du få et ansøgningsskema på kirkekontoret eller hos kirketjenerne. Ansøgningen skal afleveres på kirkekontoret senes fredag den 20. november kl. 12.

 

*  *  *

Søndag den 29. november kl. 19.30:

JazzGudstjeneste 

Sognepræst Per Ramsdal holder JazzGudstjeneste i kirken sammen med trompetisten Rolf Thofte, der trækker på inspiration fra såvel Stevie Wonder som de romantiske komponister og jazzen i 50'erne og 60'erne. Og så mærker man også en stærk blues-påvirkning, når Rolf sætter trompeten for munden.

Rolf Thofte (trompet)
Jacob Christoffersen (klaver)
Anders Fjeldsted (kontrabas)

Gratis adgang

 

Kirkemik
Kom til Kirkemik i Hans Tausens Kirke torsdage mellem 13.00-14.30.
Til Kirkemik drikker vi kaffe, spiser et stykke kage og hygger os i nye og gamle venners selskab.
Kirkemik er et tilbud til folk, der i disse særlige tider savner fællesskab og samtaler. 

Gældende retningslinjer bliver overholdt.
                                                                                                               

                                                                                                               

 

 

MENIGHEDSRÅDSVALG 2020

Ved sognets valgforsamling den 15. september blev følgende valgt til menighedsrådet for perioden 1. søndag i advent 2020 til 1. søndag i advent 2024:

 • Andreas Boisen
 • Anne Ellemann
 • Christian Faber-Madsen
 • Elisabeth Gjøe Haldgaard Pedersen
 • Heidi Sahlgreen
 • Helga Regitze Borggaard Fejerskov
 • Jane Skov Olsen
 • Jens Nielsen
 • John-Erik Skovgaard Hansen
 • Karsten Ellemann
 • Kirsten Lindberg Andersen
 • Michael Riis
 • Nellie Ellemann
 • Per Skovhus Christiansen
 • Steffen Smidsholm Lambertsen

Som stedfortrædere blev valgt:

 • Maiken Pihl Jensen
 • Kirsten Adamsen

 

Sognets Gospelkor.

Koret er for alle sanglade mænd og kvinder uanset om man tidligere har sunget gospel før eller ej.

Koret øver hver onsdag aften kl. 19.00-21.15 i Hans Tausens Kirke under ledelse af Simon Frederiksen Hinz.

Næste sæson har opstart d. 19. August, 2020

Pris pr. Sæson: 400 kr. 

Er du interesseret i at være med kan du kontakte Simon: simonhinz@hotmail.com


Corona: 
Vi tager alle de nødvendige forholdsregler med afstand og hygiejne og vi følger løbende myndighedernes vejledninger.

 

Tilmelding til konfirmation 2021

Hvis dit barn starter i 8. klasse efter sommerferien, og gerne vil konfirmeres, så skal I skrive jer op via formularer på kirkens hjemmeside. Læs mere her

 

Følg os på de sociale medier:

www.facebook.com/islandsbryggessogn 
www.facebook.com/nykirke
www.instagram.com/kirkenioerestad
www.youtube.com/results?search_query=Islands+Brygges+sogn