På grund af corona-situationen er der et begrænset antal pladser i sognets kirker. Derfor er der i øjeblikket ingen dåb i højmessen om søndagen, hverken i Hans Tausens Kirke eller i Kirken i Ørestad.

 • I Hans Tausens Kirke finder dåb nu sted ved dåbsgudstjenester, som bliver gennnemført alle lørdage.
 • I Kirken i Ørestad finder dåb sted ved dåbsgudstjenester, som bliver gennemført hver anden lørdag.

 

MENIGHEDSRÅDSVALG 2020

Ved sognets valgforsamling den 15. september blev følgende valgt til menighedsrådet for perioden 1. søndag i advent 2020 til 1. søndag i advent 2024:

 • Andreas Boisen
 • Anne Ellemann
 • Christian Faber-Madsen
 • Elisabeth Gjøe Haldgaard Pedersen
 • Heidi Sahlgreen
 • Helga Regitze Borggaard Fejerskov
 • Jane Skov Olsen
 • Jens Nielsen
 • John-Erik Skovgaard Hansen
 • Karsten Ellemann
 • Kirsten Lindberg Andersen
 • Michael Riis
 • Nellie Ellemann
 • Per Skovhus Christiansen
 • Steffen Smidsholm Lambertsen

Som stedfortrædere blev valgt:

 • Maiken Pihl Jensen
 • Kirsten Adamsen

Senest tirsdag den 13. oktober 2020 kl. 18 kan der til kirkekontoret indgives en kandidatliste, hvorved der udløses afstemningsvalg til de 15 pladser i Islands Brygges Sogns Menighedsråd.

For at en kandidatliste er gyldig skal den være anbefalet af 15 stillere.

Kandidatlister kan fås på kirkens kontor eller hentes på

https://www.km.dk/fileadmin/share/blanketter/Kandidatliste_-_godkendt_de...


Kirkemik
Kom til Kirkemik i Hans Tausens Kirke torsdage mellem 13.00-14.30.
Til Kirkemik drikker vi kaffe, spiser et stykke kage og hygger os i nye og gamle venners selskab.
Kirkemik er et tilbud til folk, der i disse særlige tider savner fællesskab og samtaler. Første gang torsdag den 24. september. 

Gældende retningslinjer bliver overholdt – tilmelding er nødvendig.
Kontakt Ruben Harbo: ruben.harbo@gmail.com eller sms til 6171 7137                                                                                                                                                                                         

Herrehjørnet er tilbage
Efter at have været corona-lukket siden februar er Herrehjørnet endelig tilbage. Herrehjørnet er Hans Tausens kirkes uformelle og hyggelige fællesskab, hvor mænd på tværs af alder har mulighed for at dele en god frokost og en hyggesnak. Onsdag den 7. oktober kl. 11.30 vil vi igen samles i kirkens lokaler, hvor vi vanen tro vil dele stort og småt og måske få lidt med at tænke over.

Gældende retningslinjer bliver overholdt – tilmelding er nødvendig.
Kontakt Ruben Harbo: ruben.harbo@gmail.com eller sms til 6171 7137

 

Sognets Gospelkor.

Koret er for alle sanglade mænd og kvinder uanset om man tidligere har sunget gospel før eller ej.

Koret øver hver onsdag aften kl. 19.00-21.15 i Hans Tausens Kirke under ledelse af Simon Frederiksen Hinz.

Næste sæson har opstart d. 19. August, 2020

Pris pr. Sæson: 400 kr. 

Er du interesseret i at være med kan du kontakte Simon: simonhinz@hotmail.com


Corona: 
Vi tager alle de nødvendige forholdsregler med afstand og hygiejne og vi følger løbende myndighedernes vejledninger.

 

Tilmelding til konfirmation 2021

Hvis dit barn starter i 8. klasse efter sommerferien, og gerne vil konfirmeres, så skal I skrive jer op via formularer på kirkens hjemmeside. Læs mere her

 

Følg os på de sociale medier:

www.facebook.com/islandsbryggessogn 
www.facebook.com/nykirke
www.instagram.com/kirkenioerestad
www.youtube.com/results?search_query=Islands+Brygges+sogn