Menighedsrådets medlemmer pr. 1/1-2018

Menighedsrådet ved Islands Brygges sogn består af følgende personer:

Formand: Christian Faber-Madsen, mail: cfa@km.dk
Næstformand: Steffen Lambertsen
Kirkeværge: Ekstern
Kasserer: John-Erik Skovgaard
Kontaktperson Michael Riis
Else K. Stripp
Jessie Samak
Gurli Stapel
Nellie Ellemann
Anne Ellemann
Jytte Pedersen
Henrik Frode Jul Henriksen
Ingibjørn Johannsen
Per Skovhus Christiansen
Sognepræst Ghita Katz Olsen
Sognepræst Lars Ahlmann Olesen
Sognepræst og provst Michael Krogstrup Nissen
Studenter- og sognepræst Inger Lundager
Sognepræst med primær forpligtelse i Ørestad Rikke Weissfeld

Sognepræst Per Ramsdal

Studenter- og sognepræst Camilla Aggersbjerg