Islands Brygges Sogn fik i 2016 ved en ændring af sognegrænsen tillagt den sydlige del af Ørestad, så hele bydelen Ørestad ligger i sognet. Lovgivning om Ørestad blev vedtaget af Folketinget i 1992. I 2004 var de første beboelsesejendomme opført, og de nye indbyggere begyndte at flytte ind, hvor nogle kom til at bo i Solvang Sogn og nogle – i byggerierne bag universitetet – kom til at bo i Islands Brygges Sogn. Rent administrativt flyttedes cirka 7.700 indbyggeres, så deres adresser blev tilført Islands Brygges Sogn ved ændringen af sognegrænsen i 2016, så sognet pr. den 1. september 2016 havde 23.677 indbyggere.

Islands Brygges Sogns Menighedsråd har reserveret en grund til opførelse af en ny kirke i Ørestad. Men da en ny kirke først kan forventes færdig om cirka 5-7 år, så viste det sig i 2017 muligt at leje et lokale i Ørestad til oprettelse af en midlertidig kirke. Den har fået navnet Kirken i Ørestad og ligger i Bygningen 8-tallet på adressen Robert Jacobsens Vej 72 B, st., og den blev 2. søndag efter påske den 15. april 2018 indviet af biskop over Københavns Stift Peter Skov-Jakobsen. Da Kirken i Ørestad ligger i lejede forretnings-/kontorlokaler, så er indretningen foretaget, så man ser de rå betonvægge, hvilket er med til at give en fornemmelse af et kirkerum, som i indretning og inventar synes at passe i omgivelserne i et markant byggeri, som ligger i bydelen Ørestad, som nærmest daglig synes af få nyopførte byggerier, som væsenligt bygges i beton – en bydel er ved at blive skabt, og det er kirken også.

Kirken i Ørestad har ikke et orgel, som instrument har menighedsrådet med hjælp fra kirkens musiker indkøbt et Steinway & Sons flygel fra 1925. Allerede måneder inden indvielsen af kirken var flygelet sat istand og på plads, og det var også det meget store kors, som er opsat på den ene væg i kirkerummet. Korset er fra Enghave Kirke på Vesterbro. Enhave kirke ombygges, og derfor skal korset, som udgjorde kirkens altertavle, ikke mere bruges. Det er lykkedes at låne et maleri af kunstneren Arne Haugen Sørensen, det er nu ophængt som altertavle i Kirken i Ørestad. Desuden har kunstneren Caroline Krabbe udlånt malerier, som er ophængt i andre af kirkens lokaler. Arkitekt Gitte Hoff har bistået menighedsrådet med indretningen, og kirken har både fået alter, dåbefont, lysglobe og møbler, som kan matche lokalerne. Gitte Hoff har tegnet en indretning af rummene samt fundet møbler og også tegnet det, som ikke kunne indkøbes som lagerførte varer.

Kirken i Ørestad har gudstjeneste hver søndag kl. 11.00, og der afholdes også andre kirkelige handlinger, dog ses det ikke være muligt at afholde begravelse eller bisættelse i kirken. Så der vil sognets anden kirke stå til rådighed.

Den 15. april 2018 ved indvielsen af Kirken i Ørestad, var det første gang siden 1989, at der blev indviet en ny kirke i Københavns Stift. I 1989 indviedes Skelgårdskirken i Tårnby Kommune. Skelgårds Sogn er nabosogn til Islands Brygges sogn, så når man går ud af Kirken i Ørestad, kan man se ud over fælleden og dermed ind i det sogn, som tidligere var sidste sted i Københavns Stift, hvor en ny kirke blev indviet.

Det er tydeligt for alle at se, at der fortsat bygges både i bydelen Ørestad og i bydelen Islands Brygge, så måned for måned får sognet flere indbyggere.

Islands Brygges Sogn har pr. den 1. januar 2018 et indbyggertal på 26.193.