Islands Brygges Sogn er den 20. december 1915 udskilt fra Christians sogn på Christianshavn, og Hans Tausens Kirke er bygget af tre omgange fra 1915 til 1936.
Den 10. oktober 1915 blev kirkesalen - den nuværende menighedssal - indviet. Grundsten for menighedshuset findes i hallen under tårnet - kampesten, som er fundet ved udgravning i området samt over denne et kors i røde mursten, som kommer fra det oprindelige hovedskib ved Sankt Nikolai Kirke i København, som var et af Hans Tausen’s prædikesteder. Kirkesalen fungerede som kirke indtil hovedskibet var opført. Kirkeskibets grundsten, som ligger lige under prædikestolen ved nordvæggen, blev nedlagt den 27. maj 1923, og indvielsen af hovedskibet fandt sted 1. søndag i advent den 30. november 1924. Tårnet stod færdigt den 1. november 1936.

Hans Tausens Kirke er opført i røde mursten og kirkens indre er hvidmalede pudsede mursten. To arkitekter, Fredrik Appel og Kristen Gording samarbejdede om byggerierne. Træskærerarbejderne på alter, prædikestol og korset over alteret i koret er udført i 1930’erne af kirkens præst pastor Fritz Lerche og dennes far Kammerherre Christian Lerche. Arbejdet foregik i kirkens fyrkælder. I 1924 opsattes et orgel bygget af Marcussen & søn. Et nyt orgel med 24 stemmer også fra Marcussen & søn erstattede det i 1987. Det oprindelige orgel fra 1924 er ombygget og findes nu i Løkken Kirke. Den store gibsfigur af Hans Tausen er udført af billedhugger Johannes Bjerg, bronzestatuen af Hans Tausen ved Ribe Domkirke er støbt efter denne gibsfigur.

Islands Brygges Sogn havde omkring 1930 cirka 13.000 indbyggere, i 1994 boede der 6.273. Den 1. juli 2016 var der 15.992. Ved en ændring af sognegrænsen blev den sydlige del af bydelen Ørestad tillagt sognet, så der den 1. september 2016 var i alt 23.677 indbyggere. Islands Brygges Sogn er stadig i vækst, der bygges både i bydelen Ørestad og i bydelen Islands Brygge og måned for måned kommer der nye beboere.

Pr. den 1. januar 2019 har Islands Brygges Sogn ca. 31.000 indbyggere.

                                                             Fotograf: Ghita Katz Olsen